Vintage Indigo Blanket

Vintage Indigo Blanket

$59.00Price

71"x102.5" Indigo Blanket with White Stripes